Ohjeet ottelutapahtuman järjestämiseksi koronaviruspandemian aikana

21.9.2020


Ohjeistus on tarkoitettu yleisön ja pelaajien ja työntekijöiden terveyden turvaamiseksi turvallisuuden lisäämiseksi.

Ohjeistuksessa käydään läpi asioita, jotka tulee huomioida, jotta työntekijöiden, katsojien, toimitsijoiden ja urheilijoiden terveys-ja turvallisuusriskit minimoidaan alkavalla kaudella.

Ohjeistus päivitetään epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistusten ja -linjausten päivittyessä.

Seuran tulee nimetä oma ns. korona/hygieniavastaava, joka valvoo ja katsoo, että ohjeistuksia noudatetaan:

  • Ottelutapahtumavastaava (monissa tapauksissa = joukkueenjohtaja) vastaa tapahtumasta.
  • Joukkueenjohtajat vastaavat joukkueiden toiminnasta.


Nämä ohjeet ovat yleisluontoisia ja seurojen tehtävänä tarvittaessa muokata ohjeistukset paikallisesti toimiviksi.

Tämä koskee paitsi paikallisia olosuhteita, myös esimerkiksi AVI:n toimesta mahdollisesti laadittavia alueellisesti tiukempia rajoituksia ja suosituksia.